Så hanterar du svartsjuka 

Att känna känslan av svartsjuka är någonting som de flesta av oss någon gång känt av. Denna känsloreaktion kan få oss att både tänka och agera på oönskade sätt. Men när går svartsjuka över gränsen och hur kan man reglera den? Vi går igenom hur du hanterar svartsjuka på bästa sätt! 

Vad är svartsjuka? 

Svartsjuka är en känsla som innebär att man kan känna sig orolig för exempelvis en rival när det kommer till kärleksförhållanden. Denna obehagkänsla kan få dig att bete dig på ett sätt som är oönskvärt för att du i grund och botten är rädd för att du ska förlora den du älskar till någon annan. Svartsjuka kan även visa sig om du känner att den du tycker om tycker mer om någon annan.  

Svartsjuka uppstår oftast i parrelationer, men kan även färga sig i vilka andra relationer som helst. En svartsjuka kan dock vara befogad, när den är en reaktion på att ha blivit bedragen i sin relation eller om man blivit lämnad. Men det finns även de som lider av svartsjuka som är obefogad som kan leda till stora problem i sitt förhållande och till och med att partnern väljer att avsluta förhållandet helt.  

Hur tar den sig i uttryck? 

Då svartsjuka ofta bottnar i att bli bedragen eller förd bakom ljuset är det vanligt att känslan ges i uttryck genom illska och misstänksamhet mot sin partner. Det är heller inte ovanligt att denna ilska även är riktad mot den eller de personer som man anser vara rivalen eller hotet för sitt förhållande.  

En person som är svartsjuk är ofta på sin vakt och försöker hitta olika anledningar till att hen ska ha rätt för sin oro. De minsta tecken på det man är rädd för kan därför tolkas som sanning, då rädslan hos en själv blir överdriven. Detta leder många gånger till ett kontrollbehov där den som är svartsjuk frågar ut sin partner obefogat och anklagar hen för någonting de inte gjort.  

Vad kan svartsjuka bero på? 

Svartsjuka är någonting som forskare inte studerat särskilt mycket inom, men ur ett allmännpsykologiskt perspektiv finns det ett flertal olika anledningar som tros ligga bakom denna känsla. Reaktionen av svartsjuka är någonting som kan läras in tidigt i livet. Om ens första och viktigaste relationer tidigt i livet har varit mycket oförutsägbara och otrygga är det vanligt att man utvecklar ett beteende där man är på sin vakt och är misstänksam mot andra.  

Ofta är det även ett tecken på en dålig självkänsla hos personen som inte ser sig själv värd att älska och är därför ständigt orolig över när hen ska bli lämnad. Att försöka kontrollera sin partner är ofta för att försöka lindra sin oro och ångest. Genom att ha koll på allt som hen gör kan partnern även förutse vad som ska hända framöver där kontrollen ger en känsla av makt. 

Kan svartsjuka vara någonting bra?  

Även om svartsjuka är en känsla vi ofta vill bortse ifrån för att kunna ha en hälsosam relation är det någonting som är otroligt vanligt att känna då och då i en kärleksrelation. Det är inget fel med att vara lite svartsjuk så länge det inte påverkar din relation negativt.  

Om du någon gång kan känna känslan av svartsjuka kan det betyda att du förstår att du inte kan styra över andras känslor och inser vad den andra personen betyder för dig. Det är dock otroligt viktigt att du även kan förstå att svartsjukan ligger hos dig och har inget att göra med din partner om hen inte gett dig tydliga tecken på att hen har svikit dig.  

Varningstecken att se upp för 

Hur vet man när ens partners svartsjuka har gått för långt? Vanliga varningstecken är ett starkt kontrollbehov och om din partner börjar prata nedlåtande om tidigare relationer du haft elelr beter sig respeklöst mot dig och går över gränsen för vad som är ditt privatliv.  

En stark svartsjuka visar sig ofta inte direkt i ett förhållande utan kan vara någonting som sakta smyger på. Det kan göra att du inte direkt förstår att ditt förhållande har blivit destruktivt eller att du till och med undviker vissa situationer eller sociala sammanhang för att inte skapa problem i din relation.  

Hur hanterar man svartsjuka? 

Det första en överdrivet svartsjuk person behöver inse är att problemet ligger hos den och inte hos ens partner. Att diskutera denna rädsla med sin partner kan även hjälpa till och att förklara att man vet att ens oro är överdriven och obefogad.

Nästa steg kan vara att se över i vilka situationer som dessa känslor kommer fram mer. Vad är det som triggar igång svartsjukan och när? Med en medvetenhet och kunskap kan du lättare förändra beteenden och hitta ett alternativ till att kontrollera.  

Lämna en kommentar